Fakturabörsen

Informationsportalen om att köpa och sälja fakturor

SÄLJA FAKTUROR

När ditt företag behöver likvida medel innan fakturorna är inbetalda av klienterna, men inte vill ansöka om lån, så kan ni sälja eller belåna era utstående fakturor.

FAKTURAKÖP

Fakturaköp innebär att man köper utstående fakturor från ett företag, för att sedan ta ansvaret att få pengarna av deras klienter.

FACTORINGBOLAG

Factoringbolag är exempelvis finansbolag eller banker som köper eller belånar andra företags fakturor mot en avgift.

Om factoring

Factoring

Factoring är ett finansieringsalternativ där ett företag säljer eller belånar sina utstående fakturor till en tredje part, till exempel ett finansbolag eller en bank, med en liten rabatt.

Varför factoring?

Den främsta anledningen till att företag använder sig av factoringtjänster är för att få mer likvida medel. Om alla pengar ligger i obetalda fakturor så blir det svårt att köpa in nya varor, betala ut löner och så vidare. 
Därför väljer  många företag istället att betala en liten andel av fakturabeloppet (cirka 1-4%) i utbyte mot ett omedelbart rörelsekapital.
Mer om factoring

Olika typer av factoring

Det finns ett par olika typer av factoring som det är bra att känna till. Allihop överlåter det administrativa arbetet till en tredje part, till exempel att övervaka fakturor och att skicka kravbrev.

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebär att ett företag belånar sina kundfordringar.

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att ett företag säljer sina fakturor till ett finansbolag.

Factoring med regress

Ett fakturaköp där företaget köper tillbaka obetalda fakturor efter ett visst antal dagar.

Factoring utan regress

Ett fakturaköp där finansbolaget tar risken för en eventuell utebliven betalning av fakturan.

Fördelar med att sälja fakturor

Det här är några av de största fördelarna med att sälja sina fakturor.

ÖKAD FLEXIBILITET

För en typisk klient tar det 30-90 dagar att betala sina fakturor. Det innebär att ditt företag måste vänta länge innan ni kan återinvestera intäkterna eller betala era egna räkningar.

POSITIV BALANSRÄKNING

Det är möjligt att förbättra sin soliditet och därmed sin kreditvärdighet med hjälp av factoring utan regress, genom att sälja sina fakturor och använda kapitalet till att betala av tidigare lån.

UNDVIK FRAMTIDA LÅN

Genom att sälja eller belåna dina fakturor får du snabb tillgång till likvida medel utan att behöva ansöka om och vänta på godkännande av lån varje gång du behöver rörligt kapital.

MINSKAD ADMINISTRATION

Att bevaka fakturor, skicka kravbrev och sköta indrivningen kräver mycket arbete. Genom att överlåta detta till ett factoringbolag frigör du mer tid i företaget mot en liten avgift.

Sälja fakturor

Så här går det till när ett företag säljer sina fakturor till ett factoringbolag.

FAKTURAN SKICKAS

Företaget skickar fakturan till factoringbolaget, till exempel via e-post.

GRANSKNING

Fakturan och fakturamottagaren granskas av factoringbolaget för att godkännas – eller ej.

ÖVERLÅTELSE

Fakturorna tas över av factoringbolaget, vilket även anges tydligt på fakturan.

BETALNING

Företaget får betalt direkt av factoringbolaget, utan att behöva vänta tills klienten har betalat.

Fakturaköp

Fakturaköp används synonymt med att sälja fakturor. Om du själv driver ett finans- eller inkassobolag så kan du välja att köpa andra företags fakturor i utbyte mot en avgift. Sedan är det ert ansvar att kräva in pengarna från klienten. Så länge fakturorna faktiskt betalas så kan det vara en lönsam affärsmetod.

Mer info om factoringbolag

Factoringbolag

Ett factoringbolag erbjuder alternativ till vanliga banklån när du behöver ökad likviditet i företaget. För många företag är det rent nödvändigt att använda sig av factoringbolag, eftersom det kan ta väldigt lång tid att få betalt på traditionella vis. 

Det innebär även att det finns många svenska factoringbolag. När du ska välja ett factoringbolag så bör du ha ett par saker i åtanke. Bland annat:

1. Tillåter de att du använder dig av flera factoringtjänster, eller är du bunden till en enda?

2. Vill du få pengar så snabbt som möjligt, eller för en så låg avgift som möjligt? Jämför alternativen.

3. Sälj dina fakturor så snabbt som möjligt och alltid innan förfallodatumet har gått ut, eftersom många factoringbolag inte godtar förfallna fakturor.

4. Obetalda fakturor kan bli ett problem om du har nyttjat factoring med regress, eftersom det då är ditt ansvar att inkassera skulden. Å andra sidan kan avgiften bli lägre, eftersom risken ligger kvar hos ditt företag istället för hos factoringbolaget.

Kontakta oss

Har du några frågor eller synpunkter så kan du höra av dig till fakturabörsen här.